SARG
Svolvær Røde Kors Hjelpekorps   Postboks 19, 8301 SVOLVÆR   Tlf: 411 02 500   E-post: post@srkh.net   Konto no: 1503.47.20700
© Svolvær Røde Kors Hjelpekorps 2014
Svolvær Alpine Rednings Gruppe.

1952 skjedde det en alvorlig klatreulykke i Rulten (1062 moh), en av toppene i et fjellmassiv ca 10 km øst for Svolvær. To engelske klatrere falt ned og ble liggende på en hylle i ca 900 m. høyde. Den ene greide etter hvert å ta seg ned til folk, mens den andre lå igjen med brukkne ben og hodeskader.
Klatrere fra Svolvær ble tilkalt, men da ingen av dem hadde førstehjelpskunnskaper, ble korpssjefen i Svolvær Røde Kors Hjelpekorps bedt om å bistå, selv om han aldri hadde klatret før.

Med god hjelp kom han etter hvert opp, og ned kom pasienten etter over et døgns strabaser. Både klatrere og korpssjefen mottok Carnegies heltemedalje for innsatsen.

Denne ulykken førte til at hjelpekorpset etter hvert innså at slike ulykker kunne skje igjen og korpset ville nødig stå helt uforberedt. Dermed var grunnlaget for etableringen av Svolvær Røde kors hjelpekorps fjellredningsgruppe lagt..

På 60 tallet ble det anskaffet en del ”moderne” klatre- og redningsutstyr og i 1969 fikk korpset ståltau, vinsj og spesialbåre til fjellredning. I 1970 - 1974 ble Høgfjellskolen i Hemsedal med Nils Faalund i spissen engasjert til å perfeksjonere medlemmene til gruppa, både mht klatring og fjellredning. Senere ble medlemmene skolert gjennom Nord Norsk klatreskole som etablerte seg på Kalle, vest for Svolvær.

Gruppen ble etter hvert kjent etter flere alvorlige klatre og flyulykker, bla på Grøttyøa, Lyngen og Torghatten.

Svolvær alpine redningsgruppe består i dag av 19 erfarne og lokalkjente klatrere – alle medlemmer av Svolvær Røde Kors Hjelpekorps og med solide kunnskaper innenfor redning, førstehjelp, samband osv.

Gruppen har et nært samarbeid med 330 skvadronen i Bodø og drilles jevnlig på samvirke mellom klatrere og Sea King redningshelikopter

I 1993 ble gruppen tilsluttet Norske Alpine Rednings Grupper (NARG) og endret navn til Svolvær alpine redningsgruppe – Norges lengst eksisterende alpine fjellredningsgruppe.
Kontakt SARG

Alarm Telefon  932 17 949

Leder

Thommy Dahl Olsen
932 17 949

Nestleder

Bjørn Kirkhaug
908 67 006