SRKH
Svolvær Røde Kors Hjelpekorps   Postboks 19, 8301 SVOLVÆR   Tlf: 411 02 500   E-post: post@srkh.net   Konto no: 1503.47.20700
© Svolvær Røde Kors Hjelpekorps 2014
Svolvær Røde  Kors Hjelpekorps
Stiftet i 1947, og har en lang historie som redningsenhet i distriktet. 
Vårt beredskapsområde er primært i Lofoten, men vi opererer stort sett i hele Lofoten og Vesterålen men da sammen med andre omkringliggende hjelpekorps.

Hus og hytter
Vi er lokalisert i eget hus på Stranda i nær tilknytning til marka og fjellene rundt oss. Huset sto ferdig i 1989, og er vårt faste møtepunkt hver mandag. Her har vi flere gode møtelokaler, garasje for våre kjøretøyer, depot og lager.
Vi har et 3 etasjers hus inne i Svolværmarka som sammen med hytta på fjellet er våre vaktstasjoner og disse er åpen for fri bruk av våre medlemmer.

Kurs og opplæring
Vi har en god og høy aktivitet, og har stor fokus på å ha det gøy i det vi driver med. Uteaktiviteter enten det er klatring, toppturer eller fjellturer står sentralt blant våre medlemmer, og vi prøver å tilpasse våre faglige emner til de omgivelsene de skal utføres i.
Organisasjonen har et bredt spekter av kurs som er gratis for våre medlemmer, enten de arrangeres lokalt, i regionen eller på sentralt nivå. Søk og redning, ledelse, instruksjon og førstehjelp er bare noen av de områdene det avholdes kurs innen.

Vakttjeneste
Hjelpekorpset er engasjert i både store og små arrangementer i området med sanitetsvakter.  Både innenfor sport, idrett og kultur og på større eventer som VM i Skreifiske og Codstock har vi slik tjeneste.
I tillegg har vi skivakter i alpinbakken og på våre hytter. Dette er  også viktig øving for våre medlemmer.

Medlemskap
For å være godkjent personell på våre vakter må en ha bestått grunnkurs i førstehjelp, som er et 30 timers kurs som vi kjører en gang i året. Du vil i den første perioden etter dette alltid være sammen med erfarne medlemmer i tjeneste.
Før man kan være et operativt medlem og delta på aksjoner, må man ha bestått kurset Søk og Redning Barmark. På dette kurset lærer en grunnleggende hjelpekorpsdisipliner og de metoder hjelpekorpset benytter ved søk og redning. Kurset kjøres en til to ganger i året, enten lokalt eller ved et av de andre korpsene i området.

Når de to overnevnte kursene er bestått, er man ferdig med grunnopplæringen som vi krever av våre medlemmer. Det er muligheter for å bygge på disse kursene med høyere kursklasser, både når det gjelder sommer- og vintertjeneste.
Bli med i Hjelpekorpset?

Minstekravet for å bli aktivt medlem er

a) Være fylt 17 år
b) Ha gjennomført RKHs
    grunnopplæring (førstehjelp,
    samband, hjelpekorps- og Røde Kors-
    kunnskap) eller tilsvarende, og
    bestått «Hjelpekorpsprøven».
c) Underskrive og overholde
    taushetsløftet.
d) Ha betalt medlemskontingenten.
e) Gjennomføre og bestå
    "Hjelpekorpsprøven” hvert 3. år.Ønsker du å være med? Gå til kontakt sjemaet og vis din interesse :)