Skred Gruppa
Svolvær Røde Kors Hjelpekorps   Postboks 19, 8301 SVOLVÆR   Tlf: 411 02 500   E-post: post@srkh.net   Konto no: 1503.47.20700
© Svolvær Røde Kors Hjelpekorps 2014
Svolvær Røde Kors Skredgruppe

Styret i hjelpekorpset vedtar oppretting av skredgruppe (SRKS) Administrative og det økonomiske vil skje i regi av Svolvær Røde Kors Hjelpekorps. Styret og årsmøtet godkjenner gruppas avgjørelse på at Marius Løken sitter som leder for SRKS.
Gruppa ble stiftet formelt ved årsmøtet 30. Januar 2011.
Kontakt

Leder

Marius Løken
959 15 904
e-post: mariuslo@gmail.com