Sanitets vakt
Svolvr Rde Kors Hjelpekorps   Postboks 19, 8301 SVOLVR   Tlf: 411 02 500   E-post: post@srkh.net   Konto no: 1503.47.20700
Svolvr Rde Kors Hjelpekorps 2014
Sanitetsvakt.

Hjelpekorpset har lang erfaring med sanitetsvakt ved ulike arangementer. Vi stiller med mannskap og utsyr for dekke deres behov for frstehjelps dekning.
Pris kommer ann p hvor mange mannskaper og hvor lenge dere mtte nske vakthold.

Venligst bruk kontaktsjema.
Kontakt oss
Navn:
E-post:
Melding:
Telefon:
Dato:
Mned:
r: